تجهیزات آبیاری بارانی سنتر و لینیر

admission essay

book1

 

مشخصات سیستم کنترل

۱ ) تابلو اصلی کنترل ساخت شرکت تاپکو می باشد و المانهای اصلی شامل PLC و رله ها از شرکتهای معتبر می باشد .

۲) قابلیت کنترل از راه دور توسط سیستم پیامک در صورت سفارش مشتری

۳ ) قابلیت انتقال خطا از طریق پیامک به کشاورز

۴ ) تاور باکسها توسط شرکت تاپکو طراحی و ساخته شده است .

۵ ) الکترو گیربکسها ساخت شرکت کامنز می باشد .

۶ ) گیربکس چرخها در شرکت تاپکو ساخته شده است .

۷ ) تایر چرخها ۲۴*۱۴٫۹ می باشد .

۸ ) پوشش المانهای دستگاه با گالولنیزه گرم می باشد .

مشخصات سیستم آبیاری

۱ ) لوله انتقال “۸/۵ ۶ می باشد .

۲ ) عصایی خروجی آب از اسپن ها “۴/۳

۳ ) رگلاتورها psi 20-15 است که با توجه به سفارش و فشار آب متغیر می باشد .

۴ ) آبپاشها R3000 و یا I-WOB و … می باشد .

 

tapco1

photo_2016-11-07_10-26-33

Download